Epäsäännölliset Verbit

perusmuoto imperfekti kolmas muoto  
be
become
begin
bend
break
bring
build
burn
burn
buy
was / were
became
began
bent
broke
brought
built
burnt
burned
bought
been
become
begun
bent
broken
brought
built
burnt
burned
bought
olla
tulla jksk
alkaa
taivuttaa
rikkoa
tuoda
rakentaa
palaa
polttaa
ostaa

catch
choose
come
cost
cut
caught
chose
came
cost
cut
caught
chosen
come
cost
cut
ottaa kiinni
valita
tulla
maksaa
leikata

dig
do
draw
drink
drive
dug
did
drew
drank
drove
dug
done
drawn
drunk
driven
kaivaa
tehdä
piirtää, vetää
juoda
ajaa

eat ate eaten syödä

fall
feel
fight
find
fly
forget
forgive
fell
felt
fought
found
flew
forgot
forgave
fallen
felt
fought
found
flown
forgotten
forgiven
pudota, kaatua
tuntea
taistella, tapella
löytää, huomata
lentää
unohtaa
antaa anteeksi

get
give
go
grow
got
gave
went
grew
got
given
gone
grown
saada, päästä
antaa
mennä
kasvaa

hang
have
hear
hide
hit
hold
hurt
hung
had
heard
hid
hit
held
hurt
hung
had
heard
hidden
hit
held
hurt
ripustaa, riippua, hirttää
olla jklla, omistaa
kuulla
piiloutua, kätkeä
löydä, osua
pitää (kiinni)
satuttaa, loukata, koskea

keep
know
kept
knew
kept
known
pitää säilyttää, tehdä jatkuvasti jtak
tietää, tuntea

lead
learn
leave
lend
let
lie
lose
led
learnt, learned
left
lent
let
lay
lost
led
learnt, learned
left
lent
let
lain
lost
johtaa, viedä
oppia
lähteä, jättää
lainata jklle
antaa, sallia
maata, sijaita
kadottaa

make
mean
meet
made
meant
met
made
meant
met
tehdä, valmistaa
tarkoittaa
tavata, kohdata

pay
put
paid
put
paid
put
maksaa jstak
panna, asettaa

read
ride
ring
run
read
rode
rang
ran
read
ridden
rung
run
lukea
ajaa, ratsastaa
soittaa
juosta

say
see
sell
send
shake
shine
shoot
show
shut
sing
sit
sleep
smell
speak
spell
spend
stand
steal
swim
said
saw
sold
sent
shook
shone
shot
showed
shut
sang
sat
slept
smelled, smelt
spoke
spelt, spelled
spent
stood
stole
swam
said
seen
sold
sent
shaken
shone
shot
shown
shut
sung
sat
slept
smelled, smelt
spoken
spelt, spelled
spent
stood
stolen
swum
sanoa
nähdä
myydä
lähettää
ravistaa, täristä
paistaa, loistaa
ampua
näyttää, osoittaa
sulkea
laulaa
istua
nukkua
haista, haistaa, tuoksua
puhua
kirjoittaa, tavata
viettää, kuluttaa
seistä, sietää
varastaa
uidaa

take
teach
tell
think
took
taught
told
thought
taken
taught
told
thought
ottaa
opettaa
kertoa
ajatella

wake up
wear
win
write
woke up
wore
won
wrote
woken up
worn
won
written
herätä
käyttää, pitää yllään
voittaa
kirjoittaa